Skip to content

Cennik zajęć grupowych

ZAJĘCIA W PARACH

79zł

“standard”
4h zajęć
ważny 4 tygodnie

149zł

“ósemka”
8h zajęć
ważny 4 tygodnie

29zł

“jednorazowy”
1h zajęć

249zł

“OPEN”
Wszystkie zajęcia solo i w parach*

* ważny 1 miesiąc kalendarzowy

ZAJĘCIA SOLO

79 zł

“standard”

4h zajęć
ważny 4 tygodnie

149 zł

“ósemka”

8h zajęć
ważny 4 tygodnie

169 zł

“OPEN SOLO”

wszystkie zajęcia solo

29 zł

“jednorazowy”

1h zajęć

* ważny 1 miesiąc kalendarzowy

KURSY WAKACYJNE

115 zł

kurs intensywny/ choreograficzny trwający 5 godzin

230 zł

kurs intensywny/ choreograficzny trwający 10 godzin

* kurs wakacyjny należy opłacić w dniu pierwszych zajęć. Nieobecność podczas zajęć w ramach kursu wakacyjnego nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty.