Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Akademia Kultury Alternatywnej Fuerte
ul. Gen. Józefa Zajączka 16/3, 45-050 Opole

Adres sali treningowej (miejsce zajęć):
Salsa Fuerte, ul. Katowicka 23, Opole

Konto bankowe:
Akademia Kultury Alternatywnej FUERTE, ul. Gen. Józefa Zajączka 16/3, 45-050 Opole,
BOŚ BANK: 54 1540 1229 2055 4605 4586 0001