SALSA PARY – PROGRAM ZAJĘĆ

PROGRAM  KURSU SALSA W PARACH

Salsa to taki taneczny i muzyczny sos. Jak na sos przypadło można ciągle go przyprawiać, poprawiać, udoskonalać i mieszać. Dlatego opisany program i poziomy tańca to tylko luźna propozycja. Bo jakże ocenić stopień zaawansowania w salsie skoro jego sedno siedzi w głębi serducha, nie zaś w liczbie wytańczonych godzin i kroków (choć i te są bardzo ważne).

Proponujemy Wam kursy na trzech poziomach (podstawowy, średniozaawanoswany, zaawansowany) podzielonych na etapy nauczania. Dodatkowo naszą ofertę uzupełniamy o grupy master class (dla supermocarzy) oraz open (dla ludzi otwartych na wrażenia).

– Każdy etap składa się z 12 godzin nauczania (12 x 60 min). Co zazwyczaj stanowi 2-3 miesiące nauczania.

– Kolejne poziomy/etapy często realizowane są w tym samym dniu i godzinie lub wymagają małej zmiany w grafiku i przejścia na inny dzień tygodnia (ale czego nie zrobi się z miłości do tańca).

 

POZIOM PODSTAWOWY

Poziom podstawowy to piękny początek Twojej przygody z salsą. Będziesz się uczył kroków bazowych, rozróżnienia rytmu, wyczucia muzyki, podstawowego stylingu oraz użytkowych kombinacji parowych. Duży nacisk na naszych zajęciach będzie kładziony na prowadzenie w parze, takie w którym właściwie wykorzystywana jest energia partnerów – zgodnie z zasadą: „minimum siły, maksimum przyjemności”.

Na kolejnych  etapach poziomu podstawowego będziemy koncentrować się na użytkowości tańca, czyli świadomej i precyzyjnej technice prowadzenia oraz umiejętności łączenia poszczególnych elementów i figur w sekwencje taneczne. Naszym głównym celem jest przygotować Was do tańca, który jest świadomy i stylowy, ale też przyjemny, zarówno dla partnera, jak i partnerki. Chcemy abyście dobrze rozumieli się na parkiecie. A to zrozumienie bierze się z pewnych zasad, których w tańcu należy przestrzegać.

Zależy nam również aby rozwinąć w Was motywację do zabawy na prawdziwym parkiecie, czyli na salsotece.

 

P1 – POZIOM PODSTAWOWY 1

Dla kogo?

Dla nowicjuszy absolutnych, czyli osób które stawiają swoje pierwsze kroki w tańcu.

Czego będziecie się uczyć?

Wiedza parkietowa

Taneczny savoir-vivre, czyli jak prosić do tańca, zasady zachowania na parkiecie, wykorzystanie parkietu.

 

Wiedza muzyczna

Objaśnienie podstaw rytmicznych salsy, odnajdywanie „raz” w muzyce, style muzyczne salsy, krótka historia muzyki i tańca.

 

Technika  tańca

Ułożenie stóp, postawa ciała (tzw. rama), prawidłowa praca nóg w kroku podstawowym, prawidłowe trzymanie w parze, wykorzystanie energii w prowadzeniu. Nauka odpowiedniego utrzymywania wzroku w trakcie obrotów (spotting)

 

Kroki solowe

Kroki podstawowy, obroty w prawo i w lewo, podstawowe shine steps (Tres tres, Susy Q, diagonal).

 

Prowadzenia parowe

Rodzaje trzymania w parze. Elementy składowe salsy (puzzle, z których budujecie taneczne prowadzenia): kroki podstawowe, obroty w prawo i w lewo partnera i partnerki, crossbody lead, open break, bridge, crossbody z obrotami (inside, outsite turn). Wszystkie elementy ćwiczone są w różnorodnych kombinacjach i wprowadzane w taki sposób, abyś już od drugich zajęć mógł swobodnie potańczyć na salsotece.

 

 

P2 – POZIOM PODSTAWOWY 2

Dla kogo?

Dla nieco roztańczonych osób, które śmigają po parkiecie od 2-3 miesięcy, znających podstawowe kroki, elementarne prowadzenia parowe oraz zasady zachowania w tańcu… albo też dla śmiałków, którzy mają ochotę uczyć się szybciej przeskakując poziom P1 lub posiadają podstawy z innej techniki tańca.

 

Wiedza parkietowa

Kolejne tajniki tanecznego savoir-vivre, czyli zasady zachowania się na parkiecie. Objaśnienie zasad rozpoczynania tańca (zgodnego z muzyką). Wprowadzenie do sekretów tanecznego interpretowania muzyki.

 

Wiedza muzyczna

Trening rozpoznawania rytmu w salsie, odnajdywania „raz” oraz początku frazy. Krótka historia salsy.

 

Technika tańca

Podstawowy bodymovment (praca klatki piersiowej, ramion i bioder). Ćwiczenie izolacji ciała. Spotting w trakcie obrotu oraz zasady utrzymania właściwej pozycji ciała w tańcu.

 

Kroki solowe

Doskonalenie podstawowych obrotów w prawo i w lewo. Obroty z odbicia,  i hookturn.

 

Prowadzenia parowe

Wykorzystanie prowadzeń z poziomu P1, w bardziej złożonych figurach. Różne opcje crossbody z obrotami (wariacje), copy, cofnięcie partnerki, kombinacje obrotów w lewo i prawo partnerki i partnera.

Wszystkie bazowe elementy będą ćwiczone w prowadzeniach dając możliwości spontanicznego i dowolnego łączenia ich w inne figury. Rozwijanie umiejętności łączenia poznanych figur w sekwencje taneczne.

 

 

P3 – POZIOM PODSTAWOWY 3

Dla kogo?

Dla „professional beginners”, czyli nieźle roztańczonych miłośników tańca, którzy trenują już od 5-6 miesięcy, znają najważniejsze kroki i figury parowe, potrafią łączyć prowadzenia w sekwencje taneczne (tłum. czyli na imprezach nie chcą już podpierać ścian). Poziom idealny dla osób doświadczonych w innych technikach tańca lub super-wytrwalców, którzy mają ochotę super szybko zdobywać umiejętności.

 

Wiedza parkietowa

Tanecznego savoir-vivre ciąg dalszy. Zasady budowania relacji w parze (zaufania partnerów). Technika prowadzenia i bycia prowadzoną z perspektywy parkietowej zabawy. Umiejętność tanecznej interpretacji muzyki (np. wykorzystanie w tańcu pauzy). Kolejne zasady rozpoczynania tańca (zgodnego z muzyką) oraz utrzymywania jego dynamiki.

 

Wiedza muzyczna

Objaśnienie różnic pomiędzy stylami muzycznymi i tanecznymi. Rozpoznawanie instrumentów charakterystycznych dla salsy. Objaśnienie zasad wykorzystywania akcentów  w muzyce.

 

Technika tańca

Elementy stylingu salsowego. Trening precyzji i dynamiki ruchów. Technika podwójnych obrotów. Doskonalenie techniki świadomego prowadzenia.

 

Kroki solowe

Doskonalenie poznanych kroków. Wprowadzanie szybszych shinów (synkopowanych). Łączenie kroków w dłuższe sekwencje tańca solowego. Wprowadzenie elementów rumby kubańskiej.

 

Prowadzenia parowe

Prowadzenia z podwójnymi obrotami partnera i partnerki, prowadzenia wymagające częstej zmiany rąk i kierunków tańca, różne wariacje copy, butterfly, cofnięcia partnerki. Podobnie jak na poziomie P2 wszystkie bazowe elementy będą ćwiczone w różnych konfiguracjach, dostosowanych do potrzeb grupy. Kursanci będą doskonalić umiejętności łączenia poznanych figur w taneczne sekwencje.

 

 

 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

To dalszy etap doskonalenia Waszych umiejętności tanecznych. Podobnie jak poziom podstawowy nasz kurs ukierunkowany jest na trening techniki prowadzenia oraz umiejętności swobodnego łączenia poszczególnych elementów i figur w sekwencje taneczne. Na zajęciach szczególnie będziemy zwracać uwagę na użytkowość tańca… a to znaczy, że najważniejsze jest dla nas abyście umieli bawić się salsą na imprezach, czyli interpretować muzykę, dobierać stosowne figury i footworki, reagować na muzyczne akcenty i style… i przede wszystkim dobrze się rozumieć z partnerem/partnerką. Oczywiście będziemy też trenować technikę, bodymovment i poznawać wiele ciekawym i użytecznych figur i połączeń oraz pracować nad spontanicznością i swobodą w ruchu.

Zajęcia na tym poziomie wymagają zaliczenia kursu podstawowego, tudzież posiadania umiejętności odpowiadającym proponowanemu programowi.

 

Aby przyłączyć się do poziomu średniozaawansowanego musisz:

  • Znać podstawowe kroki solowe
  • Umieć prawidłowo wykonywać elementarne figury parowe, takie jak crosbody, kombinacje z obrotami w lewo i w prawo, mariposa (butterfly), copy, open break.
  • Znać zasady prowadzenia rąk w szybszych kombinacjach parowych
  • Posiadać umiejętności wykonywania obrotów w tańcu
  • Rozpoznawać „raz” i początek frazy w muzyce
  • Utrzymywać prawidłowo rytm w tańcu
  • Znać zasady zachowania się na parkiecie

 

S1 – POZIOM ŚREDNIOZAAWASNOWANY 1

Dla kogo?

Zdecydowanie dla rozkochanych w tańcu oraz tych którzy przetańczyli swój pierwszy sezon (8-9 miesięcy), potrafią łączyć prowadzenia taneczne w dłuższe sekwencje, znają zasady prowadzenia/podążania w parze oraz parkietowego savoir-vivre.

 

Wiedza parkietowa

Szlifowanie tajników tanecznego savoir-vivre. Pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem relacji w parze. Trening umiejętności tanecznego interpretowania muzyki.

 

Wiedza muzyczna

Poznawanie kolejnych stylów muzycznych powiązanych z salsą. Umiejętność rozpoznawania instrumentów charakterystycznych dla muzyki pochodzenia karaibskiego. Pogłębianie wiedzy z historii muzyki i tańca.  Trening rozpoznawania różnych rytów w salsie.

 

Technika

Technika wykonywania wielokrotnych obrotów i spinów. Właściwe wykorzystanie energii w obrotach i szybkich zmianach. Trening spottingu i pracy głowy. Doskonalenie pracy stóp i koordynacji ruchowej. Wprowadzenie stylingów do parowego tańca.

 

Kroki solowe

Wielokrotne obroty w prawo i w lewo oraz trening obrotów z odbicia. Kolejne elementy rumby kubańskiej. Ćwiczenie umiejętności łączenia krótkich footworków w dłuższe sekwencje taneczne oraz doskonalenie doboru ruchów, stylingu, kroków i dynamiki tańca (zgodnie z muzyką).

 

Prowadzenia parowe

Wariacje na temat crossbody, wprowadzenie do over crossbody (obrót 360). Peek-a-boo, promenada, kombinacje prowadzeń w elementami butterfly czy copy. Wykorzystanie prowadzeń z dłużysz zatrzymaniem.

 

 

S2 – POZIOM ŚREDNIOZAAWASNOWANY 2

Dla kogo?

Dla parkietowych wymiataczy, czyli osób które tańczą już ponad roku i chcą więcej, znają najważniejsze kroki solowe i użyteczne prowadzenia parowe, które swobodnie potrafią wplatać w muzykę. Na imprezach nie tracą czasu na stanie pod ścianą bo wiedzą, że każda okazja jest dobra na trening.

 

Wiedza parkietowa

Pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem relacji w parze. Trening umiejętności tanecznego interpretowania muzyki.

 

Wiedza muzyczna

Poznawanie kolejnych stylów muzycznych i tanecznych powiązanych z salsą (np. boogaloo, cha cha cha, charanga, pachanga). Umiejętność rozpoznawania instrumentów charakterystycznych dla salsy.  Pogłębianie wiedzy z historii muzyki i tańca oraz historii Kuby.

 

Technika

Dalszy trening wielokrotnych obrotów (spinów). Trening stylingu, bodymovmentu, izolacji i prawidłowej postawy ciała.

 

Kroki solowe

Trening umiejętności interpretacji muzyki z wykorzystaniem dotychczas poznanych kroków solowych. Ćwiczenie umiejętności prezentacji w tańcu.

 

Prowadzenia parowe

Wyprowadzanie partnerki do sekcji solowych. Stylowe powroty do tańczenia w parze po sekwencjach solowych. Dalsze budowanie nowych kombinacji na podstawie układów kroków poznanych na poziomach P3-S1.

 

 

S3 – POZIOM ŚREDNIOZAAWASNOWANY 2

Dla kogo?

Dla miłośników tańca, którzy od dłuższego czasu (zdecydowanie ponad rok) trenują z miłością i zaangażowaniem. Potrafią łączyć figury w dłuższe i dopasowane do muzyki sekwencje. Mają chęć i umiejętności aby interpretować muzykę (również w partiach solowych).  Na imprezach nie schodzą z parkietu, bo chcą tańczyć, tańczyć, tańczyć…

 

Wiedza parkietowa

Pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem relacji w parze. Trening umiejętności tanecznego interpretowania muzyki, wykorzystywania akcentów, umiejętnego wprowadzania kroków solowych.

 

Wiedza muzyczna

Ugruntowanie wiedzy na temat różnych stylów muzycznych powiązanych z salsą (np. boogaloo, cha cha cha, charanga, pachanga). Umiejętność rozpoznawania instrumentów i rytmów charakterystycznych dla salsy.  Trening interpretowania muzyki i świadomego wykorzystywania akcentów, sekwencji, fraz muzycznych itd.

 

Technika

Koncentracja na technicznej pracy stóp i dłoni, prawidłowej postawie i świadomym wykorzystywaniu ramy. Trening prezentacji w tańcu. Niuanse związane z prowadzeniem i podążaniem. Bodymoovment/groove w innych stylach salsy (np. pachanga).

 

Kroki solowe

Footworki, elementy stylingowe charakterystyczne dla innych stylów/technik, takich jak boogaloo, pachanga, cha cha cha, rumba kubańska.

 

Prowadzenia parowe

Dłuższe sekwencje parowe, etiudy taneczne budowane do muzyki, prowadzenia z szybkimi zwrotami i zmianami rąk. Uff…. będzie się działo.

 

Z – POZIOM ZAAWANSOWANY

Dla kogo?

Poziom dla prawdziwych tanecznych zapaleńców, którzy z parkietu woleliby nie schodzić. Takich, którzy tańczą dużo i długo (nawet w latach licząc) i ciągle mają potrzebę rozwijania swoich umiejętności. Potrafią wiele (kroki solowe, prowadzenia, technika, stylingi, musicality itd.), ale wiedzą, że można więcej i lepiej. I warto na skonsultować decyzje o zapisaniu się na zajęcia zaawansowane z instruktorem (na wypadek gdyby zamiary nie szły w parze z siłami).

 

Czego będziecie się uczyć?

Poziom zaawansowany to majstersztyk, który rządzi się swoimi tanecznymi prawami. Instruktorzy dostosowują program do indywidualnych potrzeb grupy, koncentrując się na technice tańca, musicality, bodymovmencie, stylingach. Na zajęciach trenuje się spiny, superszybkie footworki, „makaronowe” prowadzenia (z zawrotnie szybkimi rękami), szybkie zwroty, cofnięcia, perfekcyjne pozy i „żyletkowe” wykończenia ruchu. Szlifuję się umiejętności interpretowania muzyki i improwizowanego tańca, ale też buduje układy choreograficzne oraz ćwiczy sceniczność tańca. Na tym poziomie na pewno znajdzie się okazja do pokazów tanecznych.

 

M – POZIOM MASTER

Dla kogo?

Na pewno dla wszystkich członków formacji, instruktorów tańca oraz tych którzy mają sportowe podejście i gotowość dążenia do mistrzostwa. Polecany dla osób, którym wydaje się, że już potrafią wszystko (choć ich nauczyciel jest innego zdania… w końcu zawsze można znaleźć jeszcze jakąś przestrzeń do rozwoju).

Wejście na ten poziom wymaga decyzji trenera.

 

Czego będziecie się uczyć?

Na zajęciach masterclass trenuje się umiejętności niezbędne w profesjonalnym tańcu, buduje choreografie na wysokim poziomie, ćwiczy sceniczność tańca. Master-tancerze to zazwyczaj członkowie formacji przygotowujący się do pokazów, konkursów czy zawodów. Oczywiście na poziomie master nie zapomina się o socialowym (najważniejszym) aspekcie tańca.